Les aules d’I5 prenen el relleu del canvi de mobiliari

El mes de maig ha començat el procés de substitució del mobiliari adaptat a les noves metodologies pedagògiques a les aules d’I5 de 161 escoles públiques de la ciutat de Barcelona. Aquesta transformació, que es va iniciar el 2021 amb el canvi a les aules d’I3 i I4, i ha estat finançada per l’Ajuntament de Barcelona, pretén posar a l’abast de docents i infants espais més acollidors, versàtils i serens que afavoreixin un aprenentatge més autònom i actiu.

Per tal de poder fer aquesta substitució de mobiliari, l’equip responsable dels serveis centrals del Consorci d’Educació ha contactat tots els centres per demanar-los fotografies de les aules d’I5 acompanyades d’un document d’autoavaluació per entendre les necessitats de cadascú.

Amb tota la informació, els centres han rebut un dipòsit amb el qual poden demanar el mobiliari que necessiten per organitzar, dins les aules d’I5, diferents espais de joc i investigació. Com explica Laura Melchor, del Servei de Manteniment i Serveis Generals del Consorci d’Educació: “Els centres disposen d’un espai digital amb una guia de recomanacions per a la renovació del mobiliari amb la informació clau d’un procés com aquest, a més d’exemples i simulacions d’aules organitzades per contextos o per ambients temàtics.”

Els infants aprofiten la inspiració de l’entorn per investigar i aprendre. L’espai, doncs, és el principal motor educatiu, i el mobiliari té un paper rellevant en el procés de coneixement. És per això que el canvi de mobiliari s’adreça a facilitar als infants l’exploració directa de l’espai, així com la llibertat d’escollir amb qui compartir el joc.

 El mobiliari, una eina al servei de la transformació educativa i l’equivalència de centres

De la mateixa manera que “Xarxes i eines per al canvi” responia a una lògica d’acompanyar una transformació educativa sistèmica al conjunt de la xarxa de centres públics de Barcelona, la renovació del mobiliari per fases s’obre, també, al conjunt de la xarxa pública amb la mateixa lògica sistèmica i d’equivalència de dotar els centres de les eines que els ajudin a fer més efectiu aquest canvi. Com viuen els centres aquests processos de transformació?

Què us aporta el nou mobiliari?

Paloma Martínez, directora de l’Escola Marta Mata

El canvi de mobiliari a I3 i I4 el curs passat ens va permetre posar en valor la transformació metodològica que ja havíem començat i també els nostres espais, perquè tenim unes aules grans i amb molta llum natural. En el moment del canvi, l’ambient va agafar el seu rol educatiu i vam poder tenir un tercer mestre molt estimulant.” L’equip educatiu tenim les mateixes ganes de posar bonica l’aula, cuidar l’estètica i donar importància als petits detalls, i aquest mobiliari ho permet.”

Elisabet López, mestra d’I4 de l’Escola Mirades

Ja portàvem dos cursos fent un canvi de mirada en l’àmbit pedagògic i metodològic: una mirada cap a l’infant. El fet de rebre aquesta dotació econòmica per substituir els mobles acompanyava el fet de poder fer efectiu aquest canvi.” Totes les nostres aules estan pensades per a microespais, però el nou mobiliari conjuntament amb el fet que s’han pintat les aules, ens permet fer una millora global.”