Competència digital: el nou repte en l’educació de persones adultes

Enguany, a l’Aula de Formació de Persones Adultes Bon Pastor hem presentat un projecte Erasmus KA1 amb el títol «Digital skills: The new challenge of adults education» (Competència digital: El nou repte en l’educació de persones adultes). Aquest projecte té com a objectiu principal millorar la competència digital dels nostres alumnes per tal que puguin