Competència digital: el nou repte en l’educació de persones adultes

Enguany, a l’Aula de Formació de Persones Adultes Bon Pastor hem presentat un projecte Erasmus KA1 amb el títol «Digital skills: The new challenge of adults education» (Competència digital: El nou repte en l’educació de persones adultes). Aquest projecte té com a objectiu principal millorar la competència digital dels nostres alumnes per tal que puguin fer servir la tecnologia tant dins de l’aula com a fora.

Per això, en el nostre projecte Erasmus hem proposat, d’una banda, visitar centres educatius en països europeus on s’han implementat satisfactòriament metodologies innovadores, i d’altra banda, que el professorat directament implicat en el projecte faci cursos de formació en un àmbit rellevant per al nostre projecte. La nostra primera mobilitat serà al mes de juliol a Dublín, on tres professors faran els cursos de formació següents:

  • ICT for Teaching
  • English for Teachers: A2, B1
  • Talking to People: Inquiry-based & Cooperative Methodology

Al setembre està prevista una altra mobilitat a Suècia per visitar diferents centres educatius amb l’objectiu de familiaritzar-nos amb el seu sistema educatiu i, concretament, conèixer pràctiques educatives innovadores que ja han demostrat la seva eficàcia.

Aquestes mobilitats constitueixen la primera fase del nostre projecte Erasmus, que té en total dos anys de durada. Aquest projecte cohesionarà, consolidarà i motivarà el nostre professorat i millorarà la seva pràctica docent. Mitjançant aquest Erasmus esperem poder aplicar a les nostres aules pràctiques innovadores i col·laboratives d’àmbit europeu.

 

Més informació: Web de l’Aula de Foramció de Persones Adultes Bon Pastor