Reading for Life, el nostre Erasmus+ dedicat al foment de la lectura

Durant dos cursos a l’Institut Consell de Cent participem al Reading for Life, un projecte internacional que ha estat becat pel Programa Erasmus+. En el marc del projecte fins al juny de 2021 realitzarem diversos viatges i activitats educatives al voltant del tema de la lectura i de la seva relació amb els valors de la tolerància, la no discriminació, la diversitat cultural, la convivència i la cultura de la pau.


Competència digital: el nou repte en l’educació de persones adultes

Enguany, a l’Aula de Formació de Persones Adultes Bon Pastor hem presentat un projecte Erasmus KA1 amb el títol «Digital skills: The new challenge of adults education» (Competència digital: El nou repte en l’educació de persones adultes). Aquest projecte té com a objectiu principal millorar la competència digital dels nostres alumnes per tal que puguin