MapaTIC: innovació i noves formes d’aprenentatge en l’educació de persones adultes

Al Centre de Formació de Persones Adultes Palau de Mar tenim una llarga tradició en l’experimentació de metodologies i modalitats d’aprenentatge innovadores i en l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Enguany, gràcies al projecte MapaTIC, hem continuat apostant per aquesta línia mitjançant la implementació de pedagogies actives fonamentades en l’aprenentatge basat en projectes (ABP) i la implementació de la classe inversa (flipped classroom) a nous ensenyaments.

El projecte MapaTIC és una ambiciosa iniciativa d’innovació educativa, duta a terme per tres centres educatius de formació de persones adultes: el CEPA Sierra Norte de Torrelaguna (Madrid), el CFA dolors Paul de Cunit (Tarragona) i el CFA Palau de Mar (Barcelona). Aquest projecte ha estat finançat amb una ajuda per al disseny i l’aplicació de projectes de millora de l’aprenentatge (PROMECE) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

L’objectiu central del projecte és implementar l’aprenentatge basat en projectes i l’experimentació de tecnologies, com ara la realitat augmentada, amb finalitats educatives. En concret, la idea és que els estudiants de determinats ensenyaments dels tres centres elaborin audioguies relacionades amb l’entorn proper dels estudiants.
Així, al CFA Palau de Mar s’han aprofitat diferents edificis emblemàtics de Barcelona i els noms d’autors literaris i de personatges de la història de Catalunya que duen determinats carrers de la ciutat per treballar de manera transversal continguts de literatura, història, matemàtiques i llengües.

El projecte s’ha aplicat a diferents ensenyaments, com el graduat en educació secundària 1 i 2, però on s’ha dut a terme d’un forma més exhaustiva és en el curs específic d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM). En aquest cas, s’han arribat a suprimir durant dos mesos les assignatures i se n’han integrat els continguts en el mateix projecte.
Com a resultat, s’han obtingut diverses audioguies i materials audiovisuals que s’han pujat a una plataforma de realitat augmentada (GeoAumentaty), de manera que qualsevol persona hi pot accedir a través dels seus dispositius mòbils.
D’altra banda, en el marc del projecte MapaTIC s’ha continuat apostant per la classe inversa. El centre ja n’havia experimentat l’aplicació durant el curs 2013-2014, amb molt bons resultats. En concret, aquesta metodologia d’aprenentatge ja s’ha implementat als ensenyaments de COMPETIC 2 i COMPETIC 3, a més del projecte MapaTIC del CAM, amb una magnífica acceptació per part de l’alumnat.

El projecte MapaTIC pot marcar un abans i un després en el CFA Palau de Mar, atès que els bons resultats obtinguts han fet que el claustre de professorat hagi decidit traslladar aquesta manera de treballar a altres ensenyaments que ofereix el centre.

El nostre projecte ha tingut un ressò important en diferents mitjans de comunicació. N’és una prova el reportatge emès pel programa La aventura del saber de La 2 de Televisión Española:

 

projecte_mapaTIC

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç amb la pàgina web del projecte
Blog del projecte: