Aprendre a ensenyar a aprendre

Sant Joan a tocar, fi de curs, temps de cireres i d’escoles d’estiu: temps d’actualització, de posar-se al dia i prendre perspectiva per veure les coses una mica més enllà de demà passat. Si sempre ha estat evident que aquest espai d’intercanvi i aprenentatge entre mestres que ens proporcionen les escoles d’estiu funciona com una