Exposició Vincles i Continuïtat: a l’Escola Miralletes tanquem un cicle

El mes maig vam inaugurar l’exposició que mostrava l’evolució d’aquests tres anys d’Espai C a la nostra escola. L’Espai C Room 13 és un projecte que ens ha ofert la possibilitat de conviure amb un artista resident, en el nostre cas l’Urgell Farran, enriquint la vida del nostre alumnat acompanyant els seus processos artístics i despertant la seva creativitat, a més d’aprendre de primera mà com crea un escultor. Aquest ha estat el tercer curs escolar en el que gaudim d’aquest espai de descoberta i obertura creativa.

El nom de l’exposició va ser Vincles i Continuïtat i consistia en un recull de peces on es mostrava el lligam que es va establir entre l’artista i els infants; i com les obres han evolucionat passant d’unes mans a unes altres. Hi havia peces de diferents materials com la fusta, el metall, el cartró o el paper. Es va poder observar part de les escultures, maquetes i prototips que s’han realitzat durant  tot aquest cicle de tres anys.

Durant els mesos anteriors vam crear una comissió especial d’estudiants representants dels grups de tercer, quart, cinquè i sisè. D’aquesta manera es va seqüenciar un pla de treball partint d’un brainstorming on remarcavem què havia de tenir una exposició artística. Agafant de referència l’exposició Art i Aules. Processos i Vincles que vam poder visitar aquest curs a la Fàbrica de creació Fabra i Coats, les estudiants van tenir clar que l’estètica i el marquèting eren essencials. Per tant vam dissenyar un petit díptic on s’explicava el sentit de la nostra exposició i convidava a les familles, estudiants i gent del barri a visitar-la.

També calia tenir en compte crear unes guies que expliquessin la intenció i que acompanyessin als i les visitants a fer un passeig per la nostra història creativa d’aquests tres cursos.

La llibertat creativa dels infants ha estat clau

Un altre punt important era remarcar el paper de l’Urgell Farran, el nostre escultor, a l’escola i que quedés reflectit el procés creatiu conjunt a l’exposició. I així va ser. La llibertat creativa que han sentit els infants a l’espai C ha estat clau per crear un vincle amb l’escultor i així sentir-se part d’un procés creatiu experimentant, aportant idees i entenent la importància del procés més que del producte final.

Durant el primer any l’alumnat va aprendre sobre la senyalística, a partir de la qual van crear el logo de l’Espai C i el logo dels Espais C de Barcelona. Van experimentat amb diferents materials com ara el cartró, el paper o la fusta; per mitjà d’accions manipulatives com ara doblegar, retallar, sobreposar, modelar o compondre. Els infants van explorar amb diverses propostes variant l’estat del material i descobrint diferents formes d’expressió. Un altre dels processos van implicar la composició de mòduls cúbics o prismes que han esdevingut una ciutat. L’originalitat, l’autonomia i la millora en la tècnica ha mostrat una evolució més que evident en el nostre alumnat.

L’exposició es dividia en tres sales: l’espai de peces petites i escultures conjuntes, l’espai taller i el pati exterior. En aquest últim es va mostrar el projecte que vam dur a terme el curs passat de la mà de l’Ateneu de fabricació de Ciutat meridiana. El projecte en qüestió tractava d’adeqüar un espai escolar, l’Espai C, a les necessitats pedagògiques a través del disseny i la fabricació digital. Es va involucrar l’alumnat en el procés de producció i alhora es resolia una problemàtica real dins la nostra escola. El resultat final va ser la creació d’una taula amb calaix central i 4 taburets adaptables a totes les edats. Algunes peces petites van ser fabricades amb una impressora 3D que ens va cedir l’Ateneu de Fabricació després d’haver-nos facilitat una formació a la comissió co-disseny on participaven infants i alguna mestra.

L’exposició va estar oberta tres dies i la van visitar moltes famílies i altres entitats. Va ser un bon punt per a tancar un vincle que s’ha gestat durant tres llargs cursos i que ens ha proporcionat una nova mirada respecte l’art, el disseny, el procés creatiu d’un artista i ens ha obert la nostra mirada al món de l’escultura.

L’Espai C ha estat un dels eixos claus en la implementació del nostre projecte educatiu de centre, ja que parteix de les motivacions i de l’autogestió dels nostres estudiants donant-los eines perquè guanyin autonomia i seguretat com a individus actius del seu procés d’aprenentatge.

 

Júlia Garcia i Hernandez, secretària de l’Escola Miralletes 

 

Enllaç: Escola Miralletes