L’audiodescripció i subtitulació, un nou camí professional amb molta demanda

T’interessa obrir-te a nous camins professionals?

El cicle d’especialització que ofereix l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV) en Audiodescripció i subtitulació es centra en l’accessibilitat universal del sector de l’audiovisual i permet especialitzar-se en un nou camp professional amb molta demanda. Les persones que superen aquest curs  poden exercir la seva activitat en el sector audiovisual, en espectacles en viu i en esdeveniments.

Des del curs passat l’EMAV imparteix aquest cicle fins ara només disponible en màsters i postgraus, amb el suport d’una de les empreses que desenvolupen el millor software en aquest àmbit. Enguany ha finalitzat la primera promoció de titulats en aquesta especialitat amb un alt grau de satisfacció per part de l’alumnat.

Curs d’especialització en Audiodescripció i subtitulació

  • 500 hores (tres tardes per setmana): 396 h de classe i 104 h de pràctiques professionals en empresa
  • Titulació oficial
  • Té una durada d’un curs escolar (d’octubre a juny)
  • Destinat a titulats en CFGS de Producció o de Realització d’audiovisuals i espectacles
  • Preu total del curs: 160 €

 

Més informació: www.emav.com/oferta-educativa/cursos-despecialitzacio/curs-despecialitzacio-en-audiodescripcio-i-subtitulacio