Educació per la democràcia

La democràcia, com totes les realitats bàsiques de la vida, s’educa sobretot per la via del contagi, pel camí de la vivència, per la reiteració de les seves bones pràctiques -que inclouen, naturalment, la bona reflexió i el constant diàleg-.

Què és un infant?

Què és un infant? Sembla que aquesta pregunta hauria de ser fàcil de respondre, però no estic segur que realment ho sigui. I m’hi han fet pensar d’una manera especial els actes commemoratius del vintè aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant.