El nostre alumnat, més a prop de la universitat

La font d’inspiració d’aquest article és per a nosaltres una gran alegria: a les proves d’accés a la universitat del juny del 2012, tots els alumnes de l’Institut Miquel Tarradell que s’hi van presentar les van superar, i amb notes molt destacables.


RACC Educa

Un entorn virtual per entendre quins són els aspectes més importants de la mobilitat.