La Llotja i els Ateneus de Fabricació Digital se sumen al projecte Coronavirus Makers produint material pels hospitals i sectors exposats a la Covid-19

L’EASD Llotja de Sant Andreu i els Ateneus de Fabricació digital de Barcelona han posat els seus recursos i la seva tecnologia d’impressió 3D a disposició del projecte Coronavirus Makers, una iniciativa de cooperació solidària i ciutadana de la comunitat maker, i estan treballant per proveir als hospitals i als sectors més exposats al contagi del Covid19 dels equips de protecció individual i del material sanitari més demandats.

Activitats d’autoaprenentatge per a famílies i alumnat al portal Edu365

Per a les famílies i l’alumnat el portal Edu365 ofereix una edició especial amb activitats d’autoaprenentatge per a tots els nivells. S’hi poden trobar un gran nombre d’exemples d’activitats de diferents àrees on cadascú pot aprendre al seu ritme i de recursos.
És una gran eina per continuar aprenent a casa aquests dies que vivim el confinament que ha provocat el coronavirus.

Reading for Life, el nostre Erasmus+ dedicat al foment de la lectura

Durant dos cursos a l’Institut Consell de Cent participem al Reading for Life, un projecte internacional que ha estat becat pel Programa Erasmus+. En el marc del projecte fins al juny de 2021 realitzarem diversos viatges i activitats educatives al voltant del tema de la lectura i de la seva relació amb els valors de la tolerància, la no discriminació, la diversitat cultural, la convivència i la cultura de la pau.

Exposició Vincles i Continuïtat: a l’Escola Miralletes tanquem un cicle

El mes maig vam inaugurar l’exposició que mostrava l’evolució d’aquests tres anys d’Espai C a la nostra escola. L’Espai C Room 13 és un projecte que ens ha ofert la possibilitat de conviure amb un artista resident, en el nostre cas l’Urgell Farran, enriquint la vida del nostre alumnat acompanyant els seus processos artístics i despertant la seva creativitat, a més d’aprendre de primera mà com crea un escultor.